Kontakt information

UngArt

Välkommen att besöka oss
Henrik Smithsgatan 14
211 56 Malmö

Telefon: 040-22 23 02

Email: info@ungart.se

Frågor gällande:

Skola:
David Kliba, rektor
040-92 69 85, eller  070-717 45 22, david@ungart.se

Öppenvård:

Damir Brljevic:   070-776 01 05, damir@ungart.se

Mariusz Hermelin: 070-795 76 45 mariusz@ungart.se

Familjehem:

Victoria Rosendahl: 0721-836208, victoria@ungart.se

Träningsboende:

Mikael Kalt 070-717 22 01 mike@ungart.se

Damir Brljevic 070-776 01 05 damir@ungart.se

Handledning, utbildning och övrigt:

David Kliba: 070-717 45 22, david@ungart.se

Teresa Almerud: 0762-913460, teresa@ungart.se

Skicka mail