Barry Glick 18 oktober

UngArt välkomnar dig och dina kollegor på föreläsning på Malmö Högskola den 18 Oktober!

Hur väljer vi rätt interventioner för ungdomar som befinner sig i riskfyllda miljöer? Går det att anpassa dessa interventioner så att de passar olika samhällsformer och kulturer?
Detta är några bland många frågor som kommer att lyftas och diskuteras under föreläsningen den 18 oktober.

Dagens föreläsare:

UngArt presenterar Dr. Barry Glick som är författare till Cognitive Behavioral Interventions for At-Risk Youth, ledande förfafattare till Implementing Succesfull Cognitive Behavioral Interventions samt medförfattare till ART- Aggression Replacement Training®, mm. Dr. Glick är praktiserande psykolog, lärare och uppskattad föreläsare samt en framstående konsult i arbete med beteendeförändring hos unga. Han är verksam över hela USA och internationellt inom både det sociala arbetes, skolans och ungdomsvårdens fält. Dr. Glick har ägnat sin professionella karriär till att utveckla, program och metoder för ungdomar i riskzonen och kommer under dagen dela med sig av värdefulla kunskaper, insikter och erfarenheter.

Avgift: Gratis ( begränsat antal med platser)
Anmälan sker endast via info@ungart.se

Varmt välkomna till en inspirerande förmiddag

BG 18 oktober 2017

Registration